Recepție finală a lucrărilor de restaurare-consolidare a exteriorului Bisericii ”Sfântul Nicolae Domnesc” Dorohoi

Viața parohiei Octombrie 26, 2012

Lucrări de restaurare la Biserica Domnească “Sfântul Nicolae”

 

        În ajunul “Sfântului Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul de Mir”, un moment important, evaluator, s-a desfăşurat la Parohia “Sf. Nicolae” din Dorohoi.

Astfel, joi, 25 octombrie 2012, o comisie,  delegată de Oficiul Monumentelor Istorice a făcut recepţia finală, a lucrărilor de restaurare, efectuate în perioada 2003-2009, la Monumentul istoric "Ştefanian -  Sf. Nicolae”.

         Lucrările au cuprins: consolidarea şi restaurarea zidăriei, înlocuirea învelitorii acoperişului, pe turn şi pe nave, cu tablă de cupru, refacerea structurii lemnoase a acoperişului, amenajare trotuare şi rigole de scurgere, consolidarea interioară a pardoselei şi înlocuirea vechii pardoseli cu “cărămidă de epocă”. În urma demersurilor făcute de pr. paroh protopop Stelian Ciurciun, au fost continuate eforturile pentru derularea lucrărilor privind partea artistică, în ceea ce priveşte, restaurarea picturii interioare şi a catapetesmei. În scurt timp, urmează  a se întocmi documentaţia pentru restaurarea turnului clopotniţei, finalizarea aleii principale şi amenajarea unui muzeu de profil, care va aduna piese şi obiecte care au aparţinut “Epocii Muşatine”.

          Exprimându-şi satisfacţia pentru finalizarea parţială a lucrării de  restaurare, de proporţii, pr. protopop Stelian Ciurciun, ne-a declarat: “Mulţumesc pe această cale, tuturor acelora care m-au susţinut în realizarea acestor acţiuni şi nădăjduiesc în sprijinul efectiv al consiliului local care prin glasul domnului primar Dorin Alexandrescu şi-a arătat disponibilitatea pentru a susţine şi pe viitor lucrările care se vor realiza în Parohia Sf. Nicolae”. (preluat de pe ”Dorohoi News ” 26.10.2012)